ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์


    สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัย

   

วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะนักวิจัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง