ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2564


    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง

   

วันที่ 27 สิงหาคม 2564
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง