ร่วมประชุมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564


    แปลงใหญ่

   

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meetings ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง