ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย ปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting


    ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย ปี 2565

   

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย ปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง