รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2562
 •   2021-04-22 13:46:40    98     0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


  เดือนตุลาคม 2561 

  เดือนพฤศจิกายน 2561


  เดือนธันวาคม 2561


  เดือนมกราคม 2562


  เดือนกุมภาพันธ์ 2562


  เดือนมีนาคม 2562


  เดือนเมษายน 2562 


  เดือนพฤษภาคม 2562


  เดือนมิถุนายน 2562


  เดือนกรกฎาคม 2562


  เดือนสิงหาคม 2562


  เดือนกันยายน 2562


  รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปี 2562-1


  รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปี 2562-2


  รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง