ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ฤดูฝน ปี 2565

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-12-09 10:50:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่คัดกรองเกษตรกร smart farmer ด้านข้าว พื้นที่จังหวัดตรัง

เกษตรกร smart farmer

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-11-14 16:28:12

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-11-14 16:26:03

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวกข79 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน

ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-11-14 16:23:29

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการจำหน่าย ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

ติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการจำหน่าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-11-14 16:21:22

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามสถานการณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย

ติดตามสถานการณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-11-14 16:18:21

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2565

คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-11-14 15:39:30

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดอบรมความรู้นวัตกรรมการเกษตรแก่เกษตรกร ในโครงการประกวดแปลงนวัตกรรมสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพดี

โครงการประกวดแปลงนวัตกรรมสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพดี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-11-14 15:37:17

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนกันยายน 2564

กันยายน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-08-01 20:58:22

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนสิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-08-01 20:53:46

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนกรกฎาคม 2564

กรกฎาคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-08-01 20:38:01

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนมิถุนายน 2564

มิถุนายน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-07-29 13:33:53

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนพฤษภาคม 2564

พฤษภาคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-07-29 13:18:08

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนเมษายน 2564

เมษายน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-07-29 13:15:43

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนมีนาคม 2564

มีนาคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-07-29 12:34:40

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-03 10:57:19

อ่านต่อ...

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย


รายงานงบทดลองประจำปี 2566

รายงานงบทดลอง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2022-11-03 15:26:42    54     3 

รายงานงบทดลองประจำปี 2565

รายงานงบทดลอง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2022-10-19 16:26:37    69     0 

สรุปผล (แบบ สขร 1) ปี 2566

แบบ สขร 1

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2022-11-09 09:38:57    32     2 

สรุปผล (แบบ สขร 1) ปี 2565

แบบ สขร 1

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2022-05-17 11:16:13    75     8 

หน่วยงานภายในกรมการข้าว