ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องงานจ้างปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-11-12 09:13:54

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-11-12 09:00:39

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 7/2564

คณะกรรมการบริหารกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-11-09 10:53:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop)

ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-11-09 10:51:54

อ่านต่อ...
Sample project image

อบรมโครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการข้าวกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก Big Data ตามนโยบายรัฐบาล

โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการข้าวกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก Big Data ตามนโยบายรัฐบาล

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-11-09 10:49:10

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-11-09 10:46:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจ ราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนการตรวจ ราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-11-09 10:44:40

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปีงบประมาณ 2564

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-11-09 10:41:56

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-03 10:57:19

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนมกราคม 2564

มกราคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-05-25 11:12:33

อ่านต่อ...

การบริการ


เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2021-04-22 13:32:57    69     0 

หน่วยงานภายในกรมการข้าว