ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-10-19 13:52:22

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง

ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New normal

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-10-19 13:34:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564

แปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-10-11 16:07:46

อ่านต่อ...
Sample project image

ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในศูนย์เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-09-10 11:39:24

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย ปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:22:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:20:34

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมเพื่อจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สพร.กำหนด

ประชุมเพื่อจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:18:35

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​พัทลุง​ ครั้งที่​ 1/2564

ประชุมศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​พัทลุง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:16:06

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-03 10:57:19

อ่านต่อ...
Sample project image

เดือนมกราคม 2564

มกราคม 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-05-25 11:12:33

อ่านต่อ...

การบริการ


เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2021-04-22 13:32:57    46     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี 2560

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   2021-04-22 13:29:22    74     0 

หน่วยงานภายในกรมการข้าว