Responsive image
เข้าสู่เว็บไซต์ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเเจ้าอยู่หัว