ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-10-19 13:52:22

อ่านต่อ...

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง

ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New normal

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-10-19 13:34:04

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2564

แปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-10-11 16:07:46

อ่านต่อ...

ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในศูนย์เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-09-10 11:39:24

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย ปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:22:45

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:20:34

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมเพื่อจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สพร.กำหนด

ประชุมเพื่อจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:18:35

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​พัทลุง​ ครั้งที่​ 1/2564

ประชุมศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​พัทลุง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:16:06

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อสำรวจคัดกรอง เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Smart farmer)ปี 2564

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:11:19

อ่านต่อ...

ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง"สร้างสุขตรัง สานพลังไตรภาคี สู่ตรังเมืองแห่งความสุข เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน แบบ New Normal" ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:08:00

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 11:04:51

อ่านต่อ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมประชุมการจัดซื้อชุดเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ โรงงาน A2 จำนวน 20 ชุด ครั้งที่ 1/256

จัดซื้อชุดเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ โรงงาน A2

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2021-08-23 10:38:31

อ่านต่อ...