ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านเกษตรอินทรีย์อาเซียน และภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง

สัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านเกษตรอินทรีย์อาเซียน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 14:41:17

อ่านต่อ...

ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 14:36:59

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:54:14

อ่านต่อ...

จัดประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

จัดประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนเพียงหลวง 4

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:48:22

อ่านต่อ...

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:43:23

อ่านต่อ...

จัดส่งเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี ฤดูฝน ปี 2565 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน

จัดส่งเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:37:35

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการวันปักดำและงานประชาสัมพันธ์ข้าวเบายอดม่วงจังหวัดตรัง

นิทรรศการวันปักดำและงานประชาสัมพันธ์ข้าวเบายอดม่วงจังหวัดตรัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:34:05

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ปี 2566

ประชุมพิจารณากรอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:30:48

อ่านต่อ...

รองอธิบดีกรมการข้าวและคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

ติดตามงานนโยบายในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:24:54

อ่านต่อ...

รองอธิบดีกรมการข้าวและคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายในเขตพื้นที่ภาคใต้

ติดตามงานนโยบายในเขตพื้นที่ภาคใต้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-16 13:21:44

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-01 16:00:00

อ่านต่อ...

ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง วันที่ 2022-09-01 15:52:53

อ่านต่อ...