การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    122  

ที่อยู่

244 หมู่ 15, ถนนทางหลวงหมายเลข 4050, ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง, 93000

เบอร์โทรศัพท์

074-840103

แฟกซ์

074-840104

อีเมล์

ptl_rsc@rice.mail.go.th