สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

244 หมู่ 15, ถนนทางหลวงหมายเลข 4050,

ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง, 93000 

การติดต่อ  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08 : 30 - 16 : 30 น. 

โทรศัพท์   074-840-103 , โทรสาร 074-840-104