สถานที่ตั้งและติดต่อ

สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

โทรศัพท์   074-840-103

โทรสาร 074-840-104