ติดตามความพร้อมเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ปี2560 ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ติดตามความพร้อมเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ปี2560 ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

                 วันที่ 18 มกราคม 2560 นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมติดตามความพร้อมเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ปี2560 ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง