ร่วมออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ร่วมออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

             วันที่ 18 มกราคม 2560  นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ โดยการเต้นแอโรบิกทุกบ่ายวันพุธ