ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี

ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี

วันที่ 18 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดร่วมด้วยเกษตรอำเภอนาโยง ร่วมใจกันสานนโยบายของกรมการข้าว ส่งความห่วงใยและส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน และลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง จำนวน 22 ราย