ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ณ ต. พญาขัน

ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ณ ต. พญาขัน จ.พัทลุง 

                     วันที่ 18 มกราคม 2560 นายสุธรรม มีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรรษชล เหมือนแสน นักเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ณ ต. พญาขัน อ. เมือง จ. พัทลุง