มอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด บ้านค่ายไทย


มอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด บ้านค่ายไทย

   วันที่ 18 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมใจกันสานนโยบายของกรมการข้าว ส่งความห่วงใยและส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ กลุ่มบ้านค่ายไทย ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง