ส่งความห่วงใยและส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ส่งความห่วงใยและส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 17 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมใจกันสานนโยบายของกรมการข้าว ส่งความห่วงใยและส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านควนขนุน ต.ควนขนุน และ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านท่ามะนาว ต.ชัยบุรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง