แพ็คถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

ร่วมใจกัน แพ็คถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

      วันที่ 13 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมใจกัน แพ็คถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม  เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือนร้อน อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักสภาพน้ำท่วมทั้ง 11 อำเภอ