ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอนาโยง

ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอนาโยง

 

             วันที่ 11 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอนาโยง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง