จับพิกัดแปลงนาข้าวพันธุ์ อัลฮัมดูลิลละห์

จับพิกัดแปลงนาข้าวพันธุ์ อัลฮัมดูลิลละห์

 

                        วันที่ 11 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์และกลุ่มผลิตฯออกติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะและโครงการศูนย์ข้าวชุมชน จับพิกัดแปลงนาข้าวพันธุ์ อัลฮัมดูลิลละห์  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี อ.เมือง จ.สตูล และ ศูนย์ข้าวชุมชนโคกพิลา จ.สตูล