พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

          วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 15.52 น. นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศโดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์(พระอารามหลวง) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง