ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าว จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560- 2563

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าว จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560- 2563 

              วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าว จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560- 2563 ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง