ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 

         วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และได้รับข้อมูลในการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของสังคม