ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

            วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 มาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล