ประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้

9

ประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และนายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด อ.ระโนด จ.สงขลา

ภาพเพิ่มเติม คลิก