ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

156101524 2955610751382426 5467649691873857578 o

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก