ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79

156039332 2954059868204181 7565092280992209872 o

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79

วันที่ 3 มีนาคม 2564
นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขาว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ภาพเพิ่มเติม คลิก