จัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับ แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 

155849913 2952534458356722 3719455963211999818 o

จัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับ แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 1 มีนาคม 2564
นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ภาพเพิ่มเติม คลิก