เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวและวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

153126578 2947875815489253 5307033226829693850 o

เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวและวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นางกัลยา สว่างอารมย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนางรัชนีกร นิลรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวและวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

ภาพเพิ่มเติม คลิก