ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T2) ปี 2564

152362297 2947873755489459 88182314581323335 o

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T2) ปี 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T2)
ปี 2564 ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ภาพเพิ่มเติม คลิก