ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T2) ปี 2564

151623173 2947145435562291 4054150883892193801 o

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T2) ปี 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T2) ปี 2564 ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพเพิ่มเติม คลิก