ร่วมจัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

150859395 2944175115859323 659168462791000416 o

ร่วมจัดเวทีประชุมเพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายธเนศ นวลพุฒ นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีประชุม
เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ แปลงใหญ่ข้าว ม.2
ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ภาพเพิ่มเติม คลิก