จัดกิจกรรมการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

1.2

จัดกิจกรรมการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดกิจกรรมการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก