ร่วมจัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

S 49815576

ร่วมจัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายธเนศ นวลพุฒ นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีประชุม
เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ แปลงใหญ่ข้าวตำบลเกตรีและแปลงใหญ่ข้าวตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก