ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

97734

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและ นายพงษ์สิทธิ์ ช่ออัญชัญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำโดยนายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีและคณะ

ภาพเพิ่มเติม คลิก