ร่วมจัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

150019592 2942015462741955 4107521411367247861 o

ร่วมจัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายธเนศ นวลพุฒ นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีประชุม
เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ แปลงใหญ่ข้าวตำบลเขาขาว
และแปลงใหญ่ข้าวตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก