ร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

147429582 2937500239860144 7953184232411661938 o

ร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์)
ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาเมร่ และกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง

ภาพเพิ่มเติม คลิก