ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง

145083599 2933951556881679 9182480905278946731 o

ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ
ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านค่ายไทย ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สมาชิก 32 ราย พื้นที่รวม 435 ไร่ เป้าหมายการผลิต 100,000 กิโลกรัม

ภาพเพิ่มเติม คลิก