ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

146199804 2933904076886427 7864113640225820724 o

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นายปัญญา ศรีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2
ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาข้าวเสีย และกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาทุ่งเคียน อ.นาโยง จ.ตรัง

ภาพเพิ่มเติม คลิก