ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

4

ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก