ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

3

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก