ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

143228442 2927806207496214 455580804383252161 o

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายธเนศ นวลพุฒ นักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก