ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยายและ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

142118366 2927890290821139 4347408942678167512 o

ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยายและ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
อย่างเป็นทางการ ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยายและ
ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สมาชิก 26 ราย
พื้นที่รวม 300 ไร่ เป้าหมายการผลิต 100,000 กิโลกรัม

ภาพเพิ่มเติม คลิก