ลงพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

5

ลงพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

 วันที่ 22 มกราคม 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ข้าวชุมชน ลงพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ระบบ ZOOM ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีคณะทำงานในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการประกวดคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

ภาพเพิ่มเติม คลิก