ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

137585651 2916369835306518 1553733127805433092 o

ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 วันที่ 12 มกราคม 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย
ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ภาพเพิ่มเติม คลิก