ติดตามสถานการณ์แปลงผลิต เมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

136388236 2911879622422206 961174503428189106 o 1

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

 วันที่ 6 มกราคม 2564 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ติดตามสถานการณ์แปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน และข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านค่ายไทย ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พื้นที่รวม 1,035 ไร่ เป้าหมายการผลิต 300,000 กิโลกรัม

ภาพเพิ่มเติม คลิก