ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2

135783932 2911058092504359 969930958394495897 o

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขาว
ตำบลบ้านขาว บ้านแดนสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บ้านเขาพังไกร ตำบลเขาพังไกร และบ้านดอนกลอย
ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่รวม 845 ไร่ มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 200 ไร่ 

ภาพเพิ่มเติม คลิก