ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 2

135753231 2910380952572073 7853957907027261010 o

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 2

 วันที่ 4 มกราคม 2564 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 2 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย
ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11,800 กิโลกรัม

ภาพเพิ่มเติม คลิก