ติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่

135011440 2910348662575302 7493540083207777080 o

ติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่

 วันที่ 4 มกราคม 2564
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่
ตำบลเกตรี ตำบลบ่อหิน ตำบลแประ ตำบลน้ำผุด และตำบลเขาขาว จังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินGAP.seed
ปี 2564

ภาพเพิ่มเติม คลิก