ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 ปีงบประมาณ 2564

3

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 ปีงบประมาณ 2564

 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563
นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาโต๊ะขุนม.6 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ภาพเพิ่มเติม คลิก