ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลเกตรี ตำบลเขาขาว ตำบลแประ และตำบลน้ำผุด

1

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลเกตรี ตำบลเขาขาว ตำบลแประ และตำบลน้ำผุด

 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางลักษณี ขุนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่
ตำบลเกตรี ตำบลเขาขาว ตำบลแประ และตำบลน้ำผุด จังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินGAP.seed ปี 2564

ภาพเพิ่มเติม คลิก